Elections bureau APE 7 octobre

Convocation à l’Assemblée Générale

de l’Association des Parents d’Elèves (APE)

Organisme Gestionnaires du Lycée Pierre Loti

Chers Membres Parents d’Elèves,

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de notre association qui se tiendra le Samedi 7 Octobre 2017(1) entre 13h00 et 14h30 à la cantine du campus de Tarabya.

Adresse : Haydar Aliyev Caddesi n°128, Tarabya – ISTANBUL.

L’ordre du jour sera le suivant :

1. Bilan d’activités de l’APE pour l’année scolaire 2016 / 2017 ;

2. Présentation des nouveaux candidats

3. Elections(2) du nouveau Conseil d’Administration de l’APE

4. Questions diverses

Les membres qui souhaitent présenter leur candidature doivent remplir et envoyer le formulaire ci-joint avant LUNDI 2 Octobre 2017 à ecouteparents@pierreloti.k12.tr.

Les formulaires de tous les candidats seront consultables sur le site internet du Lycée à partir de mardi 3 Octobre 2017.

Si vous avez des questions merci de nous les transmettre par mail avant le lundi 2 octobre avec la mention « Assemblée Générale » à l’adresse ape@pierreloti.k12.tr.

Par ailleurs, nous vous rappelons que si vous êtes dans l’impossibilité de participer à cette Assemblée Générale, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l’association muni d’un pouvoir régulier(3).

Pour le bon fonctionnement de notre établissement,

Venez voter nombreux SAMEDI 7 OCTOBRE 2017 Aau Campus de Tarabya

Nous vous prions d’agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur et Cher(e) adhérent(e), l’assurance de nos salutations les meilleures.

Pour l’APE,
Özgür AŞIK, Président

(1) Si le quorum n’est pas atteint une autre Assemblée Générale est convoquée dans les délais statutaires.

(2) Tous les parents sont membres de droit de l’APE et disposent chacun d’une (1) voix (donc deux voix par famille), à condition qu’ils soient à jour de leurs écolages.

(3) Tout parent présent à l’Assemblée Générale pourra voter pour le compte de deux (2) autres parents en présentant les procurations ci-jointes dûment remplies et signées.

—————————————–

Pierre Loti Lisesi İşletmeci Yönetici

Okul Aile Birliği (APE)

Olağan Genel Kurul Çağrısı

Sayın APE üyeleri veliler,

Okul Aile Birliği (APE) üyeleri olarak sizleri 7 Ekim 2017 Cumartesi(1) 13:00 ile 14:30 saatleri arasında Tarabya kampüsümüzde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına davet etmekten mutluluk duyarız.

Adres : Haydar Aliyev Caddesi n°128, Tarabya – ISTANBUL

Toplantı gündemi:

1. Ape’nin 2016-2017 eğitim yılı faaliyet raporu

2. Yeni adayların tanıtılması

3. APE ‘nin yeni Yönetim Kurulu’nun seçimi(2)

4. Sorular

Adaylıklarını sunmak isteyen üyelerin ekteki formu doldurup ecouteparents@pierreloti.k12.tr adresine 2 Ekim 2017 pazartesi gününden önce göndermelerini gerekmektedir.

Tüm adayların formları, 3 Ekim 2017 Salı tarihinden itibaren Lise’nin web sitesinde yayınlanacaktır.

Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen 2 Ekim Pazartesi gününden önceape@pierreloti.k12.tr adresine « Genel Kurul » konulu e-posta ile gönderin.

Ayrıca, size hatırlatmak isteriz ki, bu Genel Kurul Toplantı’sına katılamıyorsanız, derneğin bir başka üyesi tarafından bir vekaletname ile temsil edilebilirsiniz(3).

Okulumuzun iyi işlemesi için,

7 EKIM 2017 ÇARSAMBA gününü Tarabya’daki

kampüsümüze oy kullanmaya kalabalık gelin.

Saygılarımızla ,

APE adına ,

Başkan Özgür Aşık

(1)Yeterli sayıya ulaşılamazsa, başka bir Genel Kurul yasal süresi içinde toplanır

(2) Tüm veliler haksahibi APE üyesidirler ve her birinin bir oy kullanma hakkı bulunur.(her ailenin 2 oyu vardır) okul aidatını eksiksiz ödemiş olmak koşuluyla.

(3)Genel kurulda hazır bulunan her veli başka 2 veli adına ,ekte bulunan vekaletin doldurulmuş ve imzalanmış olması şartıyla, oy kullanabilmektedir.

Rencontres Débats avant l’Assemblée Générale

Samedi 7 Octobre 2017 au Campus de Tarabya, Lycée Pierre Loti

Chers Membres Parents d’Elèves,

Chaque année, l’Association des Parents d’Elèves (APE) se réunit en Assemblée Générale (AG) pour élire son nouveau Conseil d’Administration, qui vous représentent au sein du Conseil de Gestion de l’Etablissement.

En général, l’AG ne réunit pas assez de parents d’élèves. Or cette année, votre présence est d’autant plus importante que l’école a eu à gérer un incident grave à la rentrée. Cet incident a pris l’ampleur d’une crise, que nous considérons être le résultat de dysfonctionnements.

Rejoignez-nous Samedi 7 Octobre à partir de 10h30, autour d’un brunch, avant l’Assemblée Générale, au Campus de Tarabya, Lycée Pierre Loti

pour échanger sur les dysfonctionnements et plus précisément sur 2 sujets.

Car l’APE est l’organisme gestionnaire de l’Etablissement. Donc chacun d’entre vous avez votre mot à dire dans la gestion de l’Etablissement.

Que ce soit pour donner votre avis sur l’incident de transport, que vous soyez nouveaux parents à Pierre Loti ou que vous souhaitiez vous informer sur la vie et la gestion de l’école ou mieux comprendre son fonctionnement et ses enjeux, ou encore présenter votre candidature aux prochaines élections de l’APE ;

L’implication des parents est essentielle au bon fonctionnement de notre établissement, mobilisez-vous et participez à sa gouvernance !

L’ordre du jour de cette matinée :

1. Présentation du Lycée et de son fonctionnement ;

2. Présentation de l’APE et de Papillon d’Istanbul, par leurs présidents respectifs ;

3. Ateliers d’échanges de réflexions sur les thèmes suivants :

a. « Transport scolaire et pointage des absences », animé par Özgür Aşık

b. « Prévention » et « Climat scolaire », animé par Luis Gomez.

Pour des mesures de sécurité, merci de confirmer votre participation avant jeudi 5 octobre par retour de mail à ape@pierreloti.k12.tr

Özgür AŞIK,

Président de l’APE

Haydar Aliyev Caddesi n°128 – TARABYA
——————————————————————-

GENEL KURUL ÖNCESİ ÇALIŞTAY

7 Ekim cumartesi günü Pierre Loti Lisesi, Tarabya kampüsünde

Sayın Okul Aile Birliği (APE) üyeleri veliler,

Siz üyelerimizi her yıl Yönetim Kurulunda temsil eden yeni Yönetim Kurulunu seçmek üzere Olağan Genel Kurul’da (GK) toplanır.

Genellikle, Genel Kurullara katılım düşüktür. Halbuki, birkaç hafta önce meydana gelen çok ciddi bir olayın kriz haline gelmesi ve olay konusu, siz velilerin yoğun katılımını gerektirmektedir. Zira kanaatimizce, bu olay beraberinde bir yönetişim sorununa işaret etmektedir.

Bu ve benzeri sorunlar ile iki spesifik konuyu tartışmak için :

Cumartesi 7 Ekim 2017 saat 10.30 dan itibaren Genel Kurul öncesinde, kahvaltı eşliğinde, Tarabya kampüsünde bize katılın.

Okul Aile Birliği, Pierre Loti okulunun yönetim organıdır. Yani her biriniz okulun yönetiminde söz sahibisiniz.

Oy kullanırsanız.

İster taşıma şirketiyle olan olayla ilgili görüş bildirmek için, ister Pierre Loti de yeni veli olmanız sebebiyle tanışmak için, ister okulun işleyişi ve yönetimi hakkında bilgi edinmek ve gündemdeki konuları daha iyi anlamak için, ya da yönetim kurulu seçimlerinde aday olmak için ; BİZE KATILIN.

Gündem konuları :

1. Okulun tanıtımı ile işleyişi ;

2. APE ve Papillon derneklerinin başkanları tarafından tanıtımları ;

3. Aşağıdaki konularda düşünmek üzere çalıştaylar :

a. « Servis taşımacılığı ve okula gelmeyen çocukların tespiti ». Sunum : Özgür Aşık

b. « Önlem » ve « Okul ortamı iklimi » Sunum : Luiz Gomez

Güvenlik nedenlerinden dolayı, katılımınızı mail ile ape@pierreloti.k12.tr adresine teyit etmenizi rica ederiz.

Özgür AŞIK,

Yönetim Kurulu Başkanı